Mar 27

Agfa’s Rapid Film :: อะไรคือ Rapid Film

https://www.flickr.com/photos/eastendimages/266206063/in/pool-camerapedia/

  วันนี้มีบทความสั้นๆ เกี่ยวกับฟิล์มชนิดนึงครับ  หลายๆ คนอาจจะไม่คุ้นหูมากนัก กับชื่อ “Rapid Film” โดยฟิล์ม Rapid นั้นเป็นฟิล์มที่คิดค้นโดย Agfa เมื่อช่วงปี ค.ศ. 1964 ฟิล์ม Rapid นั้นใช้เนื้อฟิล์มขนาด 35mm ลักษณะของฟิล์ม Rapid คือ จะมีกลักฟิล์มอยู่ทั้ง 2 ด้าน ด้านนึงเป็นกลักฟิล์มที่มีฟิล์มใหม่ยังไม่ได้ถ่าย อีกด้านจะเป็นกลักเปล่าสำหรับฟิล์มที่ถ่ายแล้วเลื่อนเข้าไป  ว่าง่ายๆ ก็ออกจากกลักด้านนึง เข้าไปในกลักอีกด้านนึง     ข้อดีของฟิล์ม Rapid นั้น คือ 1. ใส่ได้ง่าย ไม่ต้องกลัวเกี่ยวฟิล์มไม่ดี แล้วฟิล์มไม่เลื่อน … Continue reading