Oct 18

[Short Review] Fujica ST801

  รีวิวสั้นๆ กับกล้อง Fujica ST801 จาก Fuji Film ครับ Fujica ตระกูล ST นั้นเป็นกล้องที่ใช้เม้าท์ M42 มีออกมาด้วยกันหลายรุ่นอยู่ เช่น ST605 ที่เป็นกล้องระดับเริ่มต้น จนมารุ่น ST801 ซึ่งเป็นระดับโปร และมีรุ่น ST901 ซึ่งเป็นรุ่น Top เนื่องด้วยยังถ่ายไม่หมดเลยขอแค่สั้นๆ ครับ สำหรับ ST801 นั้น บอดี้กล้องใหญ่กว่ารุ่น ST605 กับ ST705 เล็กน้อย แต่ขนาดก็อยู่ในระดับกล้อง SLR ทั่วไป กล้องเป็นระบบแมคคานิคส์ ใช้ถ่าน 4LR44 … Continue reading