รู้จักกล้องฟิล์ม #2 : Mamiya/Sekor 1000 TL (1966)

Mamiya/Sekor 1000 TL

     Mamiya ออกจำหน่ายกล้องฟิลม์ 35 mm SLR แบบเลนส์เม้าท์ M42 ในซีรีส์ TL เมื่อปี 1966

โดยในซีรีส์ TL มีรุ่น 500 TL และ 1000 TL ซึ่งหมายถึง ความเร็วชัตเตอร์สูงสุด 1/500 และ 1/1000 วินาที

     TL เป็นกล้อง SLR รุ่นแรกของ Mamiya ที่วัดแสงแบบ TTL ด้วย CdS โดยวัดแสงแบบ spot ประมาณ 10%

ของพื้นที่ใน Viewfinder ด้วยแบตเตอรี่ 1.5V MS-76 (SR44) 

     สามารถใช้ฟิล์มที่มีความไวแสง ASA (ISO) ตั้งแต่ 25 – 800 ความเร็วชัตเตอร์ 1 – 1/1000 วินาที ชัตเตอร์ B

พร้อมตั้งเวลาถ่ายรูป (500 TL ตั้งเวลาไม่ได้) แฟลชซิงค์ที่ 1/60 วินาที และได้นำไปขายในเยอรมันในชื่อ Prost Superflex 1000c

อ้างอิง

[1] Mamiya/Sekor 1000 TL Manual: http://www.butkus.org/chinon/mamiya/mamiya_tl/mamiya_tl.htm

[2] http://www.mamiya35collectors.com/DTL.htm