Praktica L-Line Collection

Praktica Collection by FotoAnalog

Praktica L-Line หรือ L-Seires  เป็นกล้องจากบริษัท VEB Pentacon ประเทศเยอรมันนี ผลิตในช่วงปี 1969 – 1989

มีจำนวนทั้งสิ้น 49 รุ่น (รวมกล้อง Prototype 6 รุ่น) แบ่งเป็น 4 Generation มียอดผลิตทั้งสิ้นรวมกันมากกว่า 4.8 ล้านตัว

ตัวอักษร “L” ในกล่องตระกูลนี้ หมายถึง ชัตเตอร์แบบเคลื่อนที่แนวตั้ง (vertically-moving metal-blade focal plane shutter)

และกล้องในตระกูลนี้ใช้เลนส์เม้าท์ M42x1 (เช่นเดียวกับ Pentax และยี่ห้ออื่นๆ) และเกือบทั้งหมดใช้วัดแสงแบบ TTL

 ด้านบนคือเกริ่นนำสำหรับกล้อง Praktica ที่ผมได้สะสมอยู่ครับ ไม่รู้ทำไม ผมถึงได้ชอบและสนใจที่จะสะสมกล้องยี่ห้อนี้ก็ไม่รู้

อาจจะเพราะ มันเป็นกล้องดี ราคาถูก ที่หลายคนลืมเลือน  หลายคนอาจจะรู้จักเลนส์ยี่ห้อ Pentacon ดี แต่อาจจะไม่รู้ถึงยี่ห้อกล้อง Praktica

ณ ตอนนี้ผมได้สะสมไว้ประมาณ 10 รุ่น (11 ตัว)  กับเลนส์อีก 6 ตัว  ก็จะแนะนำเฉพาะที่ผมได้สะสมไว้เท่านั้นครับ พอให้ได้รู้จักกัน

เริ่มจากกล้องใน Generation แรก ที่ผลิตอยู่ในช่วงปี 1969 – 1978

Praktica L  กล้องระดับเริ่มต้นของ L-Line ใน Generation แรก  กล้องรุ่นนี้ไม่มีวัดแสง  

ผลิตในช่วงปี 1969 – 1975 จำนวน 278,731 ตัว โดยโรงงาน VEB Pentacon ที่ Dresden

กล้อง Praktica ในตระกูล L-Line สามารถใช้กับเลนส์แบบ Auto Aperture ได้ทุกรุ่น และมีความเร็วชัตเตอร์ตั้งแต่ 1/1 – 1/1000

Praktica LLC  กล้องรุ่นนี้ถือเป็นกล้องรุ่นแรกในโลกที่ เลนส์และกล้องสามารถสื่อสารข้อมูลถึงกันผ่านระบบไฟฟ้า 

Pentacon ใช้เลนส์ที่เรียกว่า  “Electric Lens” ซึ่งจะมีขั้วไฟฟ้า อยู่ที่เลนส์และเม้าท์

เพื่อให้กล้องสามารถรู้ว่าขณะนั้นเลนส์ปรับค่ารูรับแสงอยู่ที่เท่าไหร่ และข้อมูลของรูรับแสงจะเชื่อมต่อกับระบบวัดแสงในตัวกล้อง 

Pratica LLC ผลิตในช่วงปี 1969 – 1975 จำนวน 176,697 ตัว

Praktica VLC เป็นกล้องที่มีสามารถใช้ electric lens ได้เช่นกัน โดยจุดเด่นหลัก คือ สามารถเปลี่ยน Viewfinder ได้

กล้องรุ่นนี้ผลิตในช่วงปี 1974-1975 และผลิตแค่จำนวน 14,905 ตัวเท่านั้น

ต่อมาเป็น Generation 2 ซึ่งผลิตในช่วงปี 1975 – 1980ใน gen2 นี้มีการปรับปรุ่งเล็กๆ น้อย เช่น

ย้ายอักษรรุ่นกล้องจากกระโหลกมาปริมาณด้านข้างชัตเตอร์   เปลี่ยนชัตเตอร์การโลหะเป็นพลาสติก

เริ่มมีเลนส์แบบ Multi-Coating

Praktica PLC2 เป็นรุ่นที่ใช้เลนส์แบบ elecric แต่ไม่สามารถเปลี่ยน viewfinder ได้ ผลิตช่วงปี 1975-1978 จำนวน 63,957 ตัว

(กล้องส่งซ่อมอยู่เลยไม่มีรูป)

Praktica EE2  เป็นกล้องที่มีระบบ auto สำหรับความเร็วชัตเตอร์ (Apperture Priority) ทำงานร่วมกับ electric lens

มีปุ่มสำหรับชดเชยแสงได้ตั้งแต่ -2 ถึง 2 stop  ผลิตช่วงปี 1977 – 1979 จำนวน 59,907 ตัว

Generation 3 ผลิตในปี 1978-1984 จำนวน 1,191,642ใน gen นี้ก็มีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย 

Praktica MTL3 รุ่นนี้ใช้กับเลนส์ธรรมดา โดยมีปุ่มสำหรับเช็คขนาดรูรับแสง พร้อมกับวัดแสงแบบเข็มในช่องมองภาพ

ผลิตในปี 1978-1984 จำนวน 865,395 ตัว

Praktica PLC3 เป็นรุ่นปรับปรุงต่อมาจาก PLC2 ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมาย ยังคงเป็นกล้องที่ใช้ได้กับระบบเลนส์ electric lens

ผลิตจำนวน 129,958 ตัว ในช่วงปี 1978-1983

Generation 4 ผลิตในปี 1980 – 1989 จำนวน 1,794,728 มีทั้งหมด 11 โมเดลรุ่นนี้ก็ยังมีการปรับปรุงแค่เพียงเล็กน้อย  และเป็น gen สุดท้ายที่ใช้เม้าท์ M42  

โดยกล้องในตระกูล L-Lineยังขายอยู่ในช่วงเวลาที่ Praktica ออกกล้องตระกูล B-System ที่เป็นเม้าท์ B หรือรู้จักในชื่อ PB Mount (Praktica B) ในปี 1979

Praktica หยุดการผลิตกล้อง และเลนส์เม้าท์ M42 ในเดือนธันวาคม ปี 1989

Praktica MTL5 เป็นกล้องที่ใช้กับเลนส์ธรรมดา มีปุ่มสำหรับเช็ครูรับแสง พร้อมกับการวัดแสงในตัวผลิตในปี 1983-1985 จำนวน 574,252 ตัว

Praktica MTL5 B ลักษณะทั่วไปเหมือน MTL 5 ยังใช้กับเลนส์ธรรมดา พร้อมปุ่มวัดแสง และใช้แบต LR44ผลิตในปี 1985-1989 จำนวน 567,831ตัว

Praktica MTL50 ลักษณะทั่วไปเหมือน MTL 5 แต่ต่างที่ระบบวัดแสงเป็นแบบ LED ในช่องมองภาพ ใช้แบต 4LR44ผลิตในปี 1985-1989 จำนวน 229,917 ตัว

ทั้งหมดนี้เป็นกล้อง Praktica L-Line ที่ผมได้สะสมไว้เล็กน้อย  นอกจากกล้องแล้วก็พอมีเลนส์สำหรับ Praktica อยู่บ้าง

เลนส์ที่ติดมากับ Praktica หลักๆ ก็จะมีจาก Pentacon, Carl Zeiss และ Görlitz ที่ผมมี จะมีประมาณนี้ครับ

  • Carl Zeiss Jena Tessar DDR 2.8/50 ม้าลาย
  • Carl Zeiss Jena Tessar DDR 2.8/50 ม้าดำ
  • Pentacon auto 2.8/29 M/C (electric)
  • Pentacon auto 1.8/50 M/C
  • Pentacon electric 1.8/50 M/C
  • Pentacon electric 2.8/135 M/C